Links

Binnekort wordt deze pagina gevuld.

Brabants Landschap

Naast het aankopen en beheren van terreinen zet Brabants Landschap zich ook in voor natuur en landschap buiten de grotere natuurgebieden. Het gaat daarbij vooral om behoud, herstel en ontwikkeling van landschapselementen in het agrarische gebied. Via voorlichting aan verschillende doelgroepen en financiƫle ondersteuning van projecten wordt hier invulling aan gegeven.

Erwin Stevens

Een website van allerhande natuurspul.

Staatsbosbeheer

In de missie van Staatsbosbeheer staat het werken aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier centraal. Om een blijvende relatie tussen mens en natuur te stimuleren kiest Staatsbosbeheer voor natuur die meerdere functies vervult en waarvan de mens onderdeel is.